ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
12,00 €
1 سال
10,00 €
1 سال
10,00 €
1 سال
.net
10,00 €
1 سال
10,00 €
1 سال
10,00 €
1 سال
.org
10,00 €
1 سال
10,00 €
1 سال
10,00 €
1 سال
.pt
23,00 €
1 سال
N/A
23,00 €
1 سال
.com.pt
15,00 €
1 سال
N/A
15,00 €
1 سال
.eu
11,00 €
1 سال
11,00 €
1 سال
11,00 €
1 سال
.us
9,00 €
1 سال
9,00 €
1 سال
9,00 €
1 سال
.info
15,00 €
1 سال
15,00 €
1 سال
15,00 €
1 سال
.mobi
32,00 €
1 سال
20,00 €
1 سال
32,00 €
1 سال
.asia
37,00 €
1 سال
N/A
37,00 €
1 سال
.biz
15,00 €
1 سال
15,00 €
1 سال
15,00 €
1 سال
.co.uk
12,00 €
1 سال
12,00 €
1 سال
12,00 €
1 سال
.org.uk
15,00 €
1 سال
15,00 €
1 سال
15,00 €
1 سال
.ca
23,00 €
1 سال
23,00 €
1 سال
23,00 €
1 سال
.cc
34,00 €
1 سال
34,00 €
1 سال
34,00 €
1 سال
.ac
104,00 €
1 سال
104,00 €
1 سال
104,00 €
1 سال
.tv
33,00 €
1 سال
33,00 €
1 سال
33,00 €
1 سال
.ws
34,00 €
1 سال
37,00 €
1 سال
34,00 €
1 سال
.de
24,00 €
1 سال
37,00 €
1 سال
24,00 €
1 سال
.be
37,00 €
1 سال
37,00 €
1 سال
37,00 €
1 سال
.fm
114,00 €
1 سال
N/A
114,00 €
1 سال
.tel
20,00 €
1 سال
20,00 €
1 سال
20,00 €
1 سال
.pro
28,00 €
1 سال
28,00 €
1 سال
28,00 €
1 سال
.com.br
65,00 €
1 سال
65,00 €
1 سال
65,00 €
1 سال
.org.pt
15,00 €
1 سال
N/A
15,00 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains